Företag


Här på Rithuset kan vi hjälpa dig med alla typer av byggnader som exempelvis verksamhetslokaler, industri, bostäder eller kontor och kan även hjälpa till med markplanering m.m. Tillsammans med dig ser vi över nuvarande och kommande behov och tillsammans jobbar vi fram långvariga och hållbara lösningar.

Hos oss kan du få hjälp med:

Uppmätning samt uppritning av befintliga byggnader
 • Idé- och skissförslag
 • Presentationsmaterial
 • Material- och möbleringsförslag
 • Bygglovshandlingar
 • Förfrågningsunderlag
 • Bygghandlingar
 • Relationshandlingar

Tillsammans med våra samarbetspartner kan vi också erbjuda er med:
 • Konstruktionshandlingar
 • El- och vvs underlag
 • Brandskyddsdokumentation
 • Kontrollansvarig

Vi har även kompetens inom äldre byggnadsvård och kan hjälpa dig med antikvariska renoveringsförslag och beskrivningar för fastigheter som är kulturbyggnader eller har ett bevarande värde.